Bạn sẽ thao tác nhanh, dễ dàng và hiệu quả hơn với phím tắt trong Corel. Chính vì vậy, việc nắm được các phím tắt rất quan trọng đối với một nhà thiết kế. Trong bài viết dưới đây, Lô gô công ty đẹp sẽ tổng hợp các phím tắt trong phần mềm thiết kế Corel mà bạn nhất định phải ghi nhớ. 

Nhóm phím F (F1 đến F12)

– Phím tắt F1: Mở trình giúp đỡ.

– Phím tắt F2: Phóng to rồi trả lại công cụ trước.

– Phím tắt F3: Công cụ thu nhỏ dần bản vẽ.

– Phím tắt F4: Hiển thị toàn bộ Object.

– Phím tắt F5: Công cụ vẽ đường thẳng.

– Phím tắt F6: Công cụ vẽ hình chữ nhật.

– Phím tắt F7: Công cụ vẽ hình tròn.

– Phím tắt F8: Công cụ chỉnh sửa Text.

– Phím tắt F9: Phím tắt trong Corel này cho phép người dùng xem trước Full màn hình.

– Phím tắt F10: Công cụ chỉnh sửa nốt.

– Phím tắt F11: Bật hộp thoại Fountain Fill (đối tượng màu).

– Phím tắt F12: Bật hộp thoại thuộc tính đường viền.

Sử dụng phím tắt trong Corel bạn sẽ thao tác nhanh, dễ dàng và hiệu quả hơn 

Tổ hợp phím Ctrl + Shift +…

– Ctrl + Shift + A: Tổ hợp này sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn.

– Ctrl + Shift + D (Drop cap, Text Edit): Giúp người sử dụng thêm hoặc bỏ chữ hoa lớn đoạn văn.

– Ctrl + Shift + Q (Convert Outline to Object): Cho phép biến đổi đường khung thành đối tượng.

– Ctrl + Shift + T (Edit Text): Hộp thoại soạn văn bản.

– Ctrl + Shift + W (Font weight List): Danh sách phông chữ.

– Ctrl + Shift + Z (Zedo): Đảo ngược thao tác cuối.

Bài viết liên quan: 

>> File Corel là gì? Cách chuyển File CDR sang các định dạng khác

Tổ hợp phím Ctrl +…

– Ctrl + A: Thao tác chọn tất cả các đối tượng.

– Ctrl + C: Cho phép sao chép đối tượng.

– Ctrl + D: Thao tác nhân đôi đối tượng.

– Ctrl + E: Thực hiện căn chỉnh văn bản vào giữa.

– Ctrl + G: Tập hợp các đối tượng được chọn thành 1 nhóm.

– Ctrl + I: Thao tác nhập đối tượng hoặc văn bản.

– Ctrl + J (Option): Cho phép mở cửa sổ Option Corel Draw.

– Ctrl +J: Gióng đều 2 bên văn bản.

– Ctrl + K (Break Apart): Thực hiện tách rời đối tượng được chọn.

– Ctrl + L (Combine): Thao tác kết hợp các đối tượng được chọn.

– Ctrl + L: Gióng hàng sang trái.

– Ctrl + N: Cho phép tạo bản vẽ mới.

– Ctrl + M: Thao tác chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản.

– Ctrl + O: Thực hiện mở bản vẽ đã có.

– Ctrl + P: In bản vẽ.

– Ctrl + Q: Giúp chuyển đối tượng thành đường cong.

– Ctrl + R (Repeat): Thao tác lặp lại thao tác sau cùng.

– Ctrl + R: Gióng hàng văn bản sang phải.

– Ctrl + S: Thực hiện lưu bản vẽ.

– Ctrl + T (Format Text): Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản.

– Ctrl + U (UnGroup): Thực hiện rã các đối tượng được chọn.

– Ctrl + U: Bạn có thể sử dụng phím tắt trong Corel này để gạch chân văn bản.

– Ctrl + V: Thao tác dán nội dung sao chép vào bản vẽ.

– Ctrl + Y: Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới.

– Ctrl + W: Cho phép làm mới cửa sổ bản vẽ.

– Ctrl + X: Thực hiện cắt chọn lọc trong Shape Tool.

– Ctrl + Z: Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.

Có rất nhiều phím tắt quan trọng mà bạn cần ghi nhớ

Tổ hợp phím Alt + …

– Alt + Backspace (Undo Move): Tương tự thao tác Ctrl + Z.

– Alt + Enter: Giúp hiển thị đặc tính đối tượng được chọn.

– Alt + F3 (Lens): Mở cửa sổ thấu kính.

– Alt + F4 (Exit): Ra khỏi Corel Draw.

– Alt + F7 (Position): Mở cửa sổ Position trong Transformation.

– Alt + F8 (Rotate): Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation.

– Alt + F9 (Scale): Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation.

– Alt + F10 (Size): Mở cửa sổ kích thước Size trong Tranformation.

– Alt + F12: Canh văn bản theo đường gốc.

Phím tắt trong Corel với tổ hợp phím Shift

– Tổ hợp phím Shift + F1: Giúp đỡ.

– Tổ hợp phím Shift + F2: Phóng to đối tượng được chọn.

– Tổ hợp phím Shift + F4: Hiển thị toàn bộ trang in được.

– Tổ hợp phím Shift + F9: Chuyển đổi 2 chế độ xem ảnh sử dụng sau cùng.

– Tổ hợp phím Shift + F11: Chọn màu cho đối tượng – Uniform Fill..

– Tổ hợp phím Shift + F12: Phác thảo màu với đối tượng – Outline Color.

– Tổ hợp phím Shift + PgDn: Đặt đối tượng xuống lớp cuối cùng.

– Tổ hợp phím Shift + PgUp: Đặt đối tượng lên lớp trên hết.

– Tổ hợp phím Shift + Insert (Paste): Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản.

– Tổ hợp phím Shift + Delete: Xóa chọn lọc đối tượng.

Phím tắt căn chỉnh đối tượng

Khi bạn đã chọn được từ 2 đối tượng trở lên, hãy sử dụng tổ hợp phím sau đây:

– Phím A (Spiral): Vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon.

– Phím B (Align Bottom): Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy.

– Phím C (Align Centers Vertically): Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn.

– Phím D (Graph Paper): Vẽ hình caro trong tập hợp Polygon.

– Phím E (Align Centers Horizontally): Xếp hàng ngang các đối tượng.

– Phím G (Fill): Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng.

– Phím H (Hand): Công cụ Pan để kéo trang.

– Phím I (Artistic Media): Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand.

Bạn có thể sử dụng phím tắt để căn chỉnh đối tượng

– Phím L (Align Left): Với phím tắt trong Corel này, bạn có thể sắp hàng trái các đối tượng được chọn.

– Phím N (Navigator): Mang lên trên cửa sổ cho phép định hướng bất kỳ.

– Phím P (Center to Page): Xếp các đối tượng vào trung tâm.

– Phím R (Align Right): Xếp các đối tượng được chọn thành hàng bên phải.

– Phím T  (Align Top): Xếp các đối tượng thành hàng trên đỉnh.

– Phím X  (Eraser): Xóa bỏ như Ctrl+X.

– Phím Y (Polygon): Vẽ hình đa giác trong tập hợp Polygon.

– Phím Z  (Zoom One-shot): Tương đương F2.

Lưu ý: Đối tượng được chọn trước sẽ được căn chỉnh theo đối tượng chọn sau.

Một số phím tắt khác

– Phím Delete: Xóa đối tượng được chọn.

– Phím PgDn (Next page): Tiến lên trang và thêm trang.

– Phím PgUp (Previous page): Tui về trang trước và thêm trang mới.

– Phím Linear (Alt + F2): Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu.

– Phím Mesh Fill: Làm đầy đối tượng chưa tìm hiểu

TẢI, DOWNLOAD PHẦN MỀM CORELDRAW 2020 FULL KEY KHÔNG CẦN CRACK, LINK GOOGLE DRIVE. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT.

Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X